Інформація про механізми досудового вирішення спорів, наявність гарантійних фондів та компенсаційних схем


Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
Mожливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг
  Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг.
Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачі фінансових послуг:
 - Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 - Закон України «Про захист прав споживачів».
  Клієнт має право направити Товариству скаргу в письмовій формі шляхом направлення скарги поштою (на адресу: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, 49000, або з використанням мережі Інтернет (на електронну адресу: fk_skt@rfs.in.ua), засобів електронного зв'язку (електронне звернення) або особистого вручення скарги заявником. Скарга розглядається та вирішується відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про інформацію».
  Скарга Клієнта має містити:
 - найменування – для юр. осіб або прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб;
 - місцезнаходження / місце проживання та засоби зв’язку;
 - суть скарги.
  Письмова скарга має бути підписана заявником (заявниками) або уповноваженою особою із зазначенням дати. В електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронної скарги для юридичних осіб обов’язкове. Скарга реєструється у журналі скарг не пізніше кінця робочого дня, в який було отримано скаргу. Зареєстрована скарга передається директору або особі, що здійснює його повноваження, для розгляду та прийняття рішення не пізніше другого робочого дня з дня отримання скарги.
  Товариство має право повернути Клієнту скаргу без розгляду якщо:
 - скарга оформлена без дотримання законодавчих вимог і не містить обов’язкової інформації, що наведена вище;
 - скарга не підписана автором (авторами), а також така, з якої неможливо встановити авторство;
 - повторне звернення не містить нової інформації по суті порушеного питання, за умови, що Товариство надало обґрунтовану відповідь на попереднє звернення;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
  Рішення про залишення звернення без розгляду приймається директором Товариства, або особою, що виконує його обов’язки, та повідомляється заявнику. Скарга, залишена без розгляду, направляється заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через п’ять робочих днів від дня її отримання Товариством. Відповідь на скаргу за підписом директора Товариства або особи, що виконує його обов’язки, направляється заявнику поштою за адресою, вказаною заявником у зверненні, або передається особисто заявнику (уповноваженій особі заявника), що підтверджується розпискою заявника або його уповноваженою особою. Скарга розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а та, яка не потребує додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, директор Товариства або особа, що виконує його обов’язки, встановлюють необхідний термін для її розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відсутні.