Інші відомості

Відомості про склад наглядової ради

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології»)

Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології»)