Перелік різновидів споживчих кредитів, що надаються ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» споживачам

- кредит на придбання нерухомого майна;

- кредит на придбання рухомого майна;

- кредит на побутові та особисті потреби.

- Калькулятори

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії:
Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції надання споживчих кредитів ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» не передбачені.

Інформацію про суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального) у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту можна переглянути, натиснувши гіперпосилання на різновиди споживчих кредитів, що надаються ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (кредит на придбання нерухомого майна;, кредит на придбання рухомого майна;, кредит на побутові та особисті потреби. ).

Інформація про кредитних посередників та третіх осіб, які відповідають вимогам ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології», та з якими споживач може укладати договори на супровідні послуги при отриманні фінансових послуг, зокрема споживчого кредитування:
На даний момент у ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» перелік таких осіб відсутній. Споживач має право самостійно обрати особу для отримання супровідних послуг за умови наявності у такої особи усіх дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, передбачених законодавством.

Із примірним договором про споживчий кредит та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» можна ознайомитися  тут

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ:
Попередження!
Споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору про споживчий кредит та вимог законодавства України.

Можливі наслідки в разі невиконання Споживачем обов’язків за договором:
Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:
платежів за кредитом Пеня - Кредитодавець має право стягнути пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу
відсотків за користування кредитом Пеня - Кредитодавець має право стягнути пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу.
 У разі неповернення кредиту в строк, передбачений договором про споживчий кредит, Споживач на вимогу Кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 (три) проценти річних від простроченої суми.
за невиконання інших умов договору Споживач, який порушив своє зобов’язання, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» та іншого чинного законодавства України.
Інші заходи:
- Кредитодавець має право вимагати розірвання договору про споживчий кредит в порядку та з підстав передбачених даним договором та /або законом;
- Кредитодавець має право у визначених договором про споживче кредитування випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання;
- Кредитодавець має право на унесення інформації про порушення Споживачем зобов’язань за договором про споживче кредитування щодо повернення споживчого кредиту до кредитного бюро, що може вплинути на кредитну історію Споживача та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Кредитодавцю забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Кредитодавець має право вносити зміни до укладених зі Споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Державний реєстр фінансових установ можна переглянути  тут

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ:
ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» рекомендує Споживачам під час користування послугою споживчого кредитування негайного інформувати ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» про несанкціонований доступ або зміну інформації Споживача в системах дистанційного обслуговування ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології».

Порядок та процедура захисту персональних даних Споживачів:

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів

Порядок розгляду ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту: