Тарифи Платіжної організації РФС за операціями з розрахункового обслуговування, що діють з 20.11.2018 включно

 
Операція
Вартість послуги без ПДВ
Примітки

Відкриття та закриття рахунків
Відкриття першого рахунку Учасника РФС в Платіжній організації РФС
50 грн.
Сплачується при відкритті рахунку
Відкриття другого та наступних рахунків Учасника РФС в Платіжній організації РФС
Включається в плату ведення рахунку
Закриття рахунку Учасника РФС в Платіжній організації РФС
120 грн.
Сплачується при поданні заяви на закриття рахунку
Ведення рахунку
Ведення рахунку Учасника РФС в Платіжній організаціїї РФС**
150 грн.
Сплачується щомісячно лише при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця(за винятком платежа на користь Платіжної організації РФС)
Зарахування коштів Учасника РФС з банківського рахунку на рахунок у Платіжнії організації РФС
 
Включається в плату ведення рахунку
Проведення платежів на рахунках Учасників в Платіжній організації РФС на підставі розрахункової відомості біржі (дебетовий обіг) *
50 грн
за операцію
Проведення платежів на рахунках Учасників в Платіжній організації РФС на підставі платіжних доручень Учасника РФС (дебетовий обіг) *
100,00 грн
за операцію
Перерахування коштів за дорученням Учасника РФС з його рахунку в РФС на поточний рахунок в банку *
10,00 грн + вартість послуг відповідного банку-члену
за операцію
Блокування коштів Учасника РФС для забезпечення участі цього Учасника РФС у торгах (аукціонах) поточного торговельного дня у часовому інтервалі, передбаченому Технологічним регламентом Платіжної організації РФС
Включається в плату ведення рахунку
Блокування коштів Учасника РФС для забезпечення участі цього Учасника РФС у торгах (аукціонах) поточного торговельного дня після часового інтервалу, передбаченого Технологічним регламентом Платіжної організації РФС*
80 грн
За операцію
Надання електоронних документів та виписок Учаснику РФС по операціям на рахунку у Платіжній організації РФС засобами платіжного терміналу bIT ePayment
 
Включається в плату ведення рахунку
Надання за запитом Учасника РФС виписок по операціям на рахунку у Платіжній організації РФС та копій електронних документів на паперовому носії з відміткою Платіжної організації РФС
20 грн один лист формату А4
Включається в плату ведення рахунку при одержанні за адресою Платіжної організації РФС
Надання дублікатів виписок по операціям на рахунку Учасника РФС за його запитом на паперовому носії з відміткою Платіжної організації РФС
30 грн
Попередня сплата за дублікат виписки
Надання довідок про наявність рахунку Учасника РФС та проведення за ним розрахункових операцій
60 грн
Попередня сплата за одну довідку
Надання розрахункових, інформаційних, консультаційних та інших послуг, що не вказані в тарифах Платіжної організації РФС
договірна
За окремою угодою сторін

Тарифи Платіжної організації РФС за обслуговування платіжного терміналу BIT ePayment

 
Операція
Вартість послуги без ПДВ
Примітки

Плата за право використання bIT ePayment(роялті)
250 грн.
за 1 робоче місце(одноразово)
Плата за обслуговування платіжного терміналу bIT ePayment**
150 грн.
Сплачується щомісячно лише при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця(за винятком платежів на користь Платіжної організації РФС)
Виїзд спеціаліста Платіжної організації РФС до Учасника РФС(за вимогою останнього) для усунення неполадок, що виникли в роботі платіжного терміналу BIT ePayment(не з вини Платіжної організації)
договірна
за кожний виїзд

Тарифи Платіжної організації РФС, що діяли до 19.11.2018 включно


Порядок сплати

1. Сплата комісій за послуги, позначені в переліку *, здійснюється при наданні послуги шляхом договірного списання з рахунку Учасника РФС, відкритого в Платіжній організації РФС, у відповідності до умов договору рахунку.

2. Сплата комісій за послуги, позначені в переліку **, здійснюється щомісячно при проведенні першого розрахункового документа шляхом договірного списання з рахунку Учасника РФС, відкритого в Платіжній організації РФС, у відповідності до умов договору рахунку.

3. Інші послуги сплачуються Учасником РФС на поточний рахунок Платіжної організації РФС відповідно до наданого рахунку.