Про платіжну систему

Національний банк України здійснив реєстрацію внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова фондова система» (РФС) шляхом унесення відомостей до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури у відповідності до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року N 43. З інформацією про реєстрацію Платіжної системи РФС та її учасників (банків-Членів РФС) можна ознайомитись на офіційному сайті Національного банку України в розділі «Платіжна система» на сторінці «Відомості з Реєстру платіжних систем» Внутрішньодержавні платіжні системи та міжнародні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти» (http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=10345656&cat_id=8436160).

Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України.

До складу Платіжної системи РФС входять:

 • Платіжна організація РФС — Публічне Акціонерне Товариство «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» (далі — ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології") на підставі Дозволу Національного банку України № 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р. на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів;
 • Члени РФС — комерційні банки;
 • Учасники РФС — торговці цінними паперами, що одночасно є учасниками біржових торгів. Крім торговців цінними паперами (не банків), учасниками РФС можуть стати банки-члени РФС.
Взаємодія РФС з біржами відпрацьована на базі реалізованих регламентів взаємодії з ПАТ «ФБ «Перспектива» та ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа»

В якості центру сертифікації ключів РФС визначене Публічне акціонерне товариство «Комунікаційний фондовий центр»


Переказ коштів в РФС проводиться виключно у безготівковій формі та у національній валюті України. Програмно-технічних комплексів самообслуговування платіжна система не має.

Для банків

Взаємодія Платіжної організації РФС з банками-членами РФС забезпечується:

 • підписанням договору про членство в РФС, для обслуговування операцій з торгівлі цінними паперами — Учасників РФС, що обслуговуються банком;
 • відкриттям поточного рахунку: ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" — в банку.

Переваги для банку:

 1. Розширення клієнтської бази банку за рахунок відкриття рахунків ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" та торговців цінними паперами;
 2. Підвищення показників ліквідності банку (власні та клієнтські кошти, що перераховуються для здійснення розрахунків в Платіжній організації РФС, фактично залишаються на кореспондентському рахунку банку, немає відтоку ресурсів);
 3. Обслуговування власних операцій банку на біржовому ринку;
 4. Участь в легітимній моделі переказу коштів на виконання зобов'язань за договорами, укладеними на фондових біржах;
 5. Зниження ризиків переказу коштів за біржовими договорами.

Для забезпечення участі банку-члена в біржових торгах необхідно стати Учасником РФС.

Для торговців цінними паперами

Взаємодія платіжної організації РФС з торговцями цінними паперами забезпечується:

 • підписанням договорів про участь в РФС;
 • укладанням договору рахунку та ліцензійного договору.

Переваги для торговців цінними паперами:

 1. Використання послуг самостійно обраного банку-члена РФС (замість безальтернативного відкриття рахунків в єдиному розрахунковому банку);
 2. Оперативне отримання первинних документів щодо переказу коштів за наслідками біржових торгів;
 3. Зручний переказ залишків коштів за наслідками біржових торгів на будь-який обраний банківський рахунок;
 4. Участь в легітимній моделі переказу коштів на виконання зобов'язань за договорами, укладеними на фондових біржах;
 5. Зниження ризиків переказу коштів за біржовими договорами.

Після отримання статусу учасника РФС та відкриття рахунку в ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" торговець цінними паперами зможе:

 1. Приймати участь у торгах на біржі, що уклала з ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" договір про порядок та умови розрахунків за договорами, що укладені на біржі;
 2. Отримувати від ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" послугу з проведення грошових розрахунків за договорами укладеними на біржі. Такі розрахунки проводяться згідно інформації у вигляді електронного документу, що надається біржею до ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології";
 3. Отримати платіжний термінал BIT ePayment, за допомогою якого учасник РФС може ініціювати переказ коштів з рахунку, відкритого в ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології"; одержання інформаціїї щодо стану цього рахунку, стану грошового ліміту; роздруковування примірників первинних документів; виконання інших операцій згідно з функціональними можливостями BIT ePayment.