Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.02.2016р. спростування інформації розміщеної на стокмаркеті 01.02.2016р.


Публічне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» повідомляє, що у повідомленні про виникнення особливої інформації емітента: «Відомості про зміну власників  акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій», що виникла 29.01.2016 року та розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази НКЦПФР 01.02.2016 о 15:09:47 самостійно виявлено факт розкриття недостовірної інформації внаслідок технічної помилки, а саме:

- в табличній формі в полі «розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу» вказано 45,5299, а необхідно вказати 49,5299. У змісті інформації інформація зазначена вірно.

У зв’язку з цим, було виправлено вказану помилку та розміщено повторно одночасно з цим спростуванням 11.02.2016р.

У особливій інформації опублікованій у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.02.2016р. №22, та оприлюдненій на власній веб-сторінці 04.02.2016р. факту оприлюднення недостовірної інформації не виявлено.