Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Особлива інформація

Примітка: Для перевірки кваліфікованого електронного підпису - завантажте файли "Оригінал електронного документу" та "Кваліфікований електронний підпис" на свій комп'ютер. Перейдіть за цим посиланням, оберіть файл кваліфікованого електронного підпису та слідуйте подальшим інструкціям, що вказані на сайті.
13.10.2023 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.07.2023 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
28.06.2023 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.06.2023 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
11.04.2023 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.04.2023 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.12.2022 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.01.2022 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
11.08.2021 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
16.04.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.01.2021 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
07.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.02.2020 Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
03.02.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
05.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів