Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Регулярна річна інформація

Примітка: Для перевірки кваліфікованого електронного підпису - завантажте файли "Оригінал електронного документу" та "Кваліфікований електронний підпис" на свій комп'ютер. Перейдіть за цим посиланням, оберіть файл кваліфікованого електронного підпису та слідуйте подальшим інструкціям, що вказані на сайті.
14.04.2023 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік
14.04.2023 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФК«СКТ» за 2022 рік
14.04.2023 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
08.12.2022 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік
10.08.2022 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФК«СКТ» за 2021 рік
17.06.2022 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
29.04.2021 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік
29.04.2021 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФК«СКТ» за 2020 рік
29.04.2021 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
23.04.2020 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік
22.04.2020 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФК«СКТ» за 2019 рік
22.04.2020 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
26.04.2019 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
26.04.2019 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року