Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  10.04.2014р.зміна складу посадових осіб


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» (далі – Товариство)  від 07.04.2014р. прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Гуржий Н.А. про дострокове припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства,  припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член  (Голова) Наглядової ради  Рудоквас Юлія Анатоліївна (паспорт АЕ336181, виданий 12.07.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013р. (1 рік); Член Наглядової ради – Підвалюк Ольга Вікторівна (паспорт МЕ 272975, виданий 11.04.2003р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013р. (1 рік); Член Наглядової ради  Гуржий Наталія Анатоліївна (паспорт АЕ361146, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.08.1996р.). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013р. (1 рік);  2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох осіб: Член Наглядової ради Рудоквас Юлія Анатоліївна (паспорт АЕ336181, виданий 12.07.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом 5 років  обіймає посаду начальника юридичного відділу ПАТ «ФБ «Перспектива». Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради від 07.04.2014р. Рудоквас Ю.А. обрано Головою Наглядової ради на строк дії повноважень НР. Член Наглядової ради – Крюкова Юлія Ярославівна (паспорт ЕА 699269, виданий 28.12.1999р.  Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області). Протягом 5 років  обіймала  посади технічного помічника директора ТОВ «ІБК «Васка», спеціаліста  з продажу ДП «Бліц» ТОВ «Інком-Україна», спеціаліста з продажу ДП «Акцепт» ТОВ «Інком-Україна», менеджер з продажу ДП «Веста» ТОВ «Інком-Україна», секретаря організаційного відділу Асоціації «УФТ». Член Наглядової ради Королькевич Юлія Вікторівна (паспорт АМ001576, виданий 23.08.2000р. Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади інженера по застосуванню комп’ютерів ТОВ «Комп’ютерні та інформаційні технології, менеджера по маркетингу ВАТ «Продмаш»,  агента митного оформлення вантажів та товарів ТОВ «Транс-Логістік Плюс», фахівця центру сертифікації ключів, адміністратора реєстрації Центру сертифікації ключів ПАТ «Комунікаційний фондовий центр». 3. У зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Філіпської Олени Вікторівни (паспорт АЕ370919, виданий 29.11.1996р. 1 ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ревізора Товариства Філіпської О.В. Перебувала на даній посаді 3 роки. 4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Товариства строком на три роки Підгорну Вікторію Віталіївну (паспорт АН064617, виданий 09.10.2002р. Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади економіста сектору операційного супроводження відділу операційного супроводження АКБ «БАЗИС», економіста фінансового відділу ПАТ «ФБ «Перспектива». Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.