Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  07.04.2014 зміна 10%


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; код за ЄДРПОУ: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 03.04.2014 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», був отриманий  перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверсал Секьюрітіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 8,8708% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз»  складає  7 915 474 (сім мільйонів дев’ятсот п’ятнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що складає 15,8309% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 27,8403%  голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент» складає 0% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.