Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.02.2014р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; код за ЄДРПОУ: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 24.02.2014 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», був отриманий  реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товарства «Біржова група Перспектива» (стара назва- ПрАТ «Дом-Інвест», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 67,4036% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «БГП»  складає  12  414 350 (дванадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч триста п’ятдесят) штук простих іменних акцій, що складає 24,8287 % голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент» складає 13 920 134 (тринадцять мільйонів дев’ятсот двадцять тисяч сто тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, що складає 27,8403% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.