Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2014 зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» (далі- Товариство) від 24.01.2014р. №1к\тр на підставі заяви про звільнення за власним бажанням звільнено з посади головного бухгалтера Товариства Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт АЕ № 020341, виданий 16.01.1996р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді  з 06.07.2010р. (3 роки 6 місяців).  Чернобровська К.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. На посаду  головного бухгалтера нікого не призначено, оскільки відповідно до наказу директора Товариства від 27.01.2014р. №1-0 у зв’язку з кадровими змінами з організаційної структури вилучено структурний підрозділ  бухгалтерія.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.