Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2013р. зміна складу посадових осіб 28.03.2013р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739597; електронна поштова адреса емітента: fk_skt@rfs.in.ua; веб-сайт емітента д/н, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» (далі – Товариство)  від 28.03.2013р. прийнято наступні рішення:

1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої М.В. про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства,  відкликати з 28.03.2013 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна. Перебував на даній посаді з 21.12.2010р. (2 роки 3 місяці);

Член Наглядової ради – Єремєєва Марія Володимирівна. Перебувала на даній посаді з 21.12.2010р. (2 роки 3 місяці);

Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна. Перебував на даній посаді з 21.12.2010р. (2 роки 3 місяці);

2. Обрати з 28.03.2013р.  строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох осіб:

Член Наглядової ради Рудоквас Юлія Анатоліївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади юриста, начальника юридичного відділу; Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади державного податкового iнспектора, головного державного податкового ревiзора-iнспектора, юриста, бухгалтера, головного бухгалтера. Член Наглядової ради – Підвалюк Ольга Вікторівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади посади юриста, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності, документообігу та кадрової роботи, головного спеціаліста контрольно-ревізійного відділу, юриста юридичного відділу, провідного юриста, начальника відділу торгівлі цінними паперами. Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.

                                                                                                                                                         29.03.2013