Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  23.07.2018р. Фінансова звітність за 2 квартал 2018р.


Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності станом на 30.06.2018 року

Публічного Акціонерного Товариства «Фінансової Компанії  «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1. Інформація про товариство

 Публічне Акціонерне Товариство «Фінансова Компанія  «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Скорочена назва  ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі  «Товариство») (код ЄДРПОУ 34513446) зареєстроване 26 липня 2006 року та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Місцезнаходження Товариства: вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро, 49000, Україна.

Офіційна сторінка в Інтернеті: http://www.rfs.in.ua

Адреса електронної пошти: info@rfs.in.ua

Основним видом діяльності Товариства є: 64.92 Інші види кредитування (основний).

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. та 30 червня 2018 р. складала 11 та 6 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2017 р. та 30 червня 2018 р. учасниками Товариства були:

Учасники товариства:

31.12.2017

30.06.2018

 

%

%

ПРАТ «БГП»

49,53

49,53

ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»

19,45

3,89

ТОВ КУА «ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» (ВЗНПІФ «Дивіденд плюс»)

-

5,84

Кузик К.В

-

9,72

ТОВ «БІТ ПРОДАКШН»

8,96

8,96

ТОВ «ЮС»

8,50

8,50

ПРАТ « ЮК «ПРАВОЗАХИСТ     ІНВЕСТ»

7,96

7,96

ТОВ «КИЙ-СК»

4,20

4,20

Некрилов А.О.