Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  03.07.18Документи, що має надати акціонер для участі у заг-них зборах 06.08.18


 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про наступне.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 06.08.2018 р.:

1.        акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;

2.        представник акціонера–фізичної особи – документ, що ідентифікує його особу, та довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України;

3.         представник акціонера–юридичної особи – документ, що ідентифікує його особу, довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

4.    керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його особу, документ про призначення на посаду та копію статуту.

 

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   Н.А. Гуржий