Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  16.04.2018р. Перелік афілійованих осіб станом на 16.04.2018р.


 Перелік афілійованих осіб ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» станом на 16.04.2018р.

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

34497042

49000, м. Дніпро, вул.  Воскресенська, буд. 30

24764929 штук простих іменних акцій

49,529858%

2.

Глазунова Олена Євгеніївна

Директор  Приватного акціонерного товариства "Біржова Група Перспектива"

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

3

Гуржий Наталія Анатоліївна

Директор ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

4

Рудоквас Юлія Анатоліївна

Голова Наглядової Ради ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

5

Крюкова Юлія Ярославівна

Член Наглядової Ради ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

6.

Можаровська Юлія Вікторівна

Член Наглядової Ради ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

7.

Подгорна Вікторія Віталіївна

Ревізор ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

8.

Середа Наталія Апполінаріївна

Начальник відділу внутрішнього аудиту ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

Члени сім’ї акціями емітента не володіють

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє