Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  13.04.18 Інф-ція про загальну кіл-ть акцій та голосуючих, станом на 10.04.18


 ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

станом на 10.04.2018 р.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 10.04.2018 р. (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 16.04.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 50 000 000 шт. простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій: 49 300 000  шт.

 

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   Н.А. Гуржий