Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  08.02.2017р. Перелік афілійованих осіб станом на 08.02.2017р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології»

станом на 08.02.2017р.

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

34497042

49000, м. Дніпро, вул.  Воскресенська (Леніна), буд. 30

24764929 штук простих іменних акцій

49,529858%

2.

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

34880663

01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9,

9725000 штук простих іменних акцій

 

19,450000%

3.

Гуржий Наталія Анатоліївна

 

Директор ПАТ «ФК «СКТ»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

4.

Рудоквас Юлія Анатоліївна

 

Голова Наглядової Ради ПАТ «ФК «СКТ 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

5.

Крюкова Юлія Ярославівна

 

Член Наглядової Ради ПАТ «ФК «СКТ 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

6.

Можаровська (прізвище змінено з Королькевич) Юлія Вікторівна

 

Член Наглядової Ради ПАТ «ФК «СКТ 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

7.

Подгорна Вікторія Віталіївна

Ревізор

 ПАТ «ФК «СКТ 

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє