Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Перелік афілійованих осіб станом на 04.02.2013р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» станом на 04.02.2013р.

 

 

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи власника заявника**

Частка в статутному (складеному) капіталі

Частка в статутному (складеному) капіталі

1.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-ІНВЕСТ"

34497042

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

33701809

67,4036%

2.

Антонов Сергій Михайлович

-

Згода на розкриття паспортних даних відсутня

Частка у статутному каптіталі  ПрАТ «Дом-Інвест»

 

                218750

 

Частка у статуному каптіталі  ПрАТ «Дом-Інвест»

 

50,00%

3.

Філіпська Ірина Вікторівна

 

 

-

Згода на розкриття паспортних даних відсутня

Частка у статутному каптіталі  ПрАТ «Дом-Інвест»

 

                218750

 

Частка у статуному каптіталі  ПрАТ «Дом-Інвест»

 

50,00%